Sitmap | Calendar | Chinese Version

HUBEI UNIVERSITY
OF ECONOMICS

homepage  Faculty & Staff  Faculty Expertise

Faculty Expertise


No.

 Title

 Name

 1

 Experts Awarded Special Allowance 

 from the State Council 

 Lv Zhongmei;  Bao Shenghua;

 Wang Changwen; Chen Weigang;

 2

 Experts Awarded Specific Allowance 

 of Hubei Province 

 Zhang Fenqin;  Qi Laying  

 Liang Qiande;  Sun Baolin;

 Lu Yongliang;  Zuo Dongguan;

 Wu Shaoxin;  Cai Hongying; Xv Chuanhua

 3

 Hubei Accomplished Young and 

 Middle-aged Experts

 Lv Zhongmei; Guo Fengyuan;

 Cao Lihe

 4

 Provincial Cross-century Discipline 

 Leaders

 Lv Zhongmei;  Wu Shaoxin;  

 Qi Laying

 5

 Provincial Cross-century Core 

 Academic Teachers

 Li Changai

 6

 Provincial New Century High-level 

 Talents Project --- the Secondary 

 Candidates

 Xv Chuanhua;  Cai Hongying;  Chen Yun