Sitmap | Calendar | Chinese Version

HUBEI UNIVERSITY
OF ECONOMICS

Home  About HBUE  Administrators

Administrators

Party Affairs Leaders

 Secretary: Wen Xingsheng

 Vice Secretary: Zhang Fenqin; Liao Changlin

Executive Leaders

 President: Lv Zhongmei

 Vice President: Qi Laying; Wu Shaoxin; Lu Xiaocheng; Wu Xianfu; He Huigang